privaldyti

privaldyti
privaldýti 1. tr., intr. NdŽ pakankamai ilgai valdyti, turėti valdžią. | refl. NdŽ. 2. tr. NdŽ pakankamai ilgai turėti ką (ppr. nuosavybės teisėmis), naudotis kuo. 3. refl. prastai valdant, tvarkant nusmukdyti, nugyventi: Valdėm ir dabar prisival̃dėm prie to, kad toliau nebegalim, nebeišgalim Pn. 4. tr. , NdŽ prilaikyti, priturėti: Nešu kestes ant pečiais, o privaldáu su rankoms Šts. 5. tr., intr. NdŽ priversti klausyti, drausti: Prival̃do biškį, ka nepadyktum Skd. | refl. NdŽ.refl. tr. sulaikyti, prašyti neišeiti: Kai nueisim, mane dėdina prisivaldỹs ir nebeišleis par rugiapjūtę Skr. 6. tr. sutvardyti, prilaikyti: Kitas kitą prival̃do biškį, kuriam orielka juo nepasuko galvą Gršl. | refl.: Tas vaikis neprisival̃do J. Prisivaldyk, tep nedaryk Gs. Prisivaldýti nuo ko NdŽ. \ valdyti; apvaldyti; atvaldyti; įvaldyti; išvaldyti; nuvaldyti; pavaldyti; pravaldyti; privaldyti; suvaldyti; užvaldyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • apvaldyti — tr. Rtr; L žr. užvaldyti: 1. SD1114, Q74, Sut, NdŽ, FrnW, KŽ Tavo vyras Asimas sumušė mano kariuomenę ir apvaldė tą kraštą J.Balč. Kožnas miestas tapė nuo savotiškų karalių apvaldomas prš. Apvaldyti, savo valdžion paimti LL124. 2. Kai tas numirė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvaldyti — tr. 1. refl. tr. pakankamai ilgai prižiūrėti, tvarkyti ką turimą, atsiturėti: Atsivaldė žemę dvyleka metų ir atidavė kitam sūnuo valdyti Šts. 2. KŽ suvaldyti, sutramdyti. ║ prijaukinti, pripratinti: Notvaldytas SD179. 3. valdant išvaduoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaldyti — tr. 1. Š, Rtr, KŽ kurį laiką žiūrėti (darbų, reikalų) tvarkos, vadovauti, tvarkyti: Šešius metus išval̃dė tą ūkę i mirė Krš. Ana meisinę išval̃dė dvyleka metų, ana veršius pjovė, prekiavo Trk. ║ kurį laiką prižiūrėti ką turimą: Dvyleka metų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvaldyti — tr. J.Jabl, Š; L 1. KŽ sugebėti valdyti, viešpatauti: Karalius negerai nuval̃dė kraštą NdŽ. | refl. KŽ: Penktais metais (1905 m.) caras nusivaldė, o septyniolektais (1917 m.) nebnusivaldė, nuvertė nu sosto Ggr. 2. KŽ pavergti, nukariauti: Iš rytų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavaldyti — tr. BzF194 1. N, M, NdŽ, DŽ kurį laiką valdyti, turėti valdžią, viešpatauti: Išmintingiausias pasaulio valdove! Pavaldyk brangią mūsų Lietuvėlę bent dešimtį metų Vaižg. 2. žr. užvaldyti 1: Dievu dingojos pasidaryt ir visą svietą viens pavaldyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pravaldyti — 1. intr. NdŽ kurį laiką valdyti, turėti valdžią: Daugelis kunigaikščių Dainavos šaly pragyveno, daugelis valdovų pravaldė rš. 2. tr. NdŽ kurį laiką turėti ką (ppr. nuosavybės teisėmis). 3. tr. kurį laiką žiūrėti drausmės, versti klausyti. 4. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvaldyti — tr. J.Jabl 1. ŠT401, Skr prižiūrėti, sutvarkyti ką turimą: Plaukai buvo dideli, negalėjau suvaldyti Sd. Vyrai kartais i nemoka suvaldyti tų piningų Sd. | Kad man Dievas neduot ilgo patalo, aš sunkus žmogus, kas mane suvaldìs (pakels, pavers)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvaldyti — tr. 1. L, DŽ, NdŽ, Kdn, Jrb paimti į savo valdžią, užimti, užgrobti: Ką padės, kad ir visą svietą užvaldytumei! KŽ. Priešai užvaldė mūsų kraštą rš. | Jie (graužikai) užvaldytų visą pasaulį ir viską suėstų Blv. 2. J, M, L, Rtr, NdŽ, KŽ, Plv, Plt,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • valdyti — valdyti, val̃do (valdžia), val̃dė KBII176, Š, Rtr, DŽ, KŽ 1. tr., intr. SD1194, SD400, H, R, MŽ, Sut, N, S.Stan, K, LL30,230, L, FrnS80, ŠT177 turėti valdžią, viešpatauti: Valdau, viešpatauju SD1172. Visa valdąs I. Valdžia jo gera, t. y. jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvaldyti — tr. 1. galėti, mokėti naudotis: Aš ano (dalgio) neįvaldau, nepjaunu su anuo KlvrŽ. Didžiųjų slastų neįvaldau, tik mažūsius Šts. 2. nusukti reikiama linkme; suvairuoti: Kalno viršūnėje mašina pasidaro visai neįvaldoma J.Sav. Yra dyselys geležinis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”